Välkommen till Nidiri

Psykoterapi och handledning i Norrköping

på svenska, danska och engelska

Nidiri ger vägledning genom konsultationer, rådgivning och utbildning, med kognitiv beteendeterapi (KBT) som huvudverksamhet. KBT är en psykologisk behandlingsmetod där patienten och terapeuten arbetar tillsammans för att kartlägga och förstå problem i termer av sambandet mellan tankar, känslor och beteende samt hur detta hänger ihop med patientens aktuella livssituation. I huvudmenyn väljer du vilka områden vi kan hjälpa dig, ditt företag eller din förening med.  Välkommen!

Ny
Insikt
Dialog
Inre
Respekt
Individ
Framåt, process
Förståelse
Samtal
Djup
Acceptans
Du, det gäller DIG